Bài C1 trang 47 SGK Vật lí 6

Bài C1: Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền các chữ O, O1 và O2 vào vị trí thích hợp trên các hình 15.2, 15.3.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Hình 15.2 : 1 - O1;      2 - O;      3 - O2.

- Hình 15.3 : 4 - O1;      5 - O;      6 - O2.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close