Bài C4 trang 81 SGK Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền từ thích hợp vào ô trống của các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn từ thích hợp trong khung để điền từ thích hợp vào ô trống của các câu sau:

- Nhiệt độ càng (1) .......... thì tốc độ bay hơi càng (2)............

- Gió càng (3)............. thì tốc độ bay hơi càng (4) ................

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng (5).............. thì tốc đô bay hơi càng (6) ................ 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 (1) nhỏ (lớn) - (2) thấp (cao)

(3) mạnh (yếu) - (4) cao (thấp)

(5) nhỏ (lớn) - (6) thấp (cao).

- Nhiệt độ càng nhỏ (lớn) thì tốc độ bay hơi càng thấp (cao).

- Gió càng mạnh (yếu) thì tốc độ bay hơi càng cao (thấp).

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng nhỏ (lớn) thì tốc đô bay hơi càng thấp (cao).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close