Bài C8 trang 82 SGK Vật lí 6

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Căn cứ vào kết quả thí nghiệm: cùng diện tích mặt thoáng, cùng điều kiện về gió, đĩa được hơ nóng thì nước bay hơi nhanh hơn đĩa kia.

Điều này khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close