Bài C3 trang 81 SGK Vật lí 6

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Quảng cáo

Đề bài

Quần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?

Giải bài C3 trang 81 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Quần áo vẽ ở hình C2 (quần áo được căng ra, diện tích tiếp xúc với không khí nhiều hơn) khô nhanh hơn vẽ ở hình C(quần áo không được căng ra, diện tích tiếp xúc với không khí ít hơn), chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố diện tích mặt thoáng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close