Câu 4 trang 55 SGK Vật lí 6

Hãy chọn những đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn đơn vị thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

 - mét khối
  - kilogam
  - niutơn
  - kilogam trên mét khối
  - niutơn trên mét khối

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 ...

b. Trọng lượng của một con chó là 70 ...

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 ...

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 ...

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 ...

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a. Khối lượng riêng của đồng là 8900 kilôgam trên mét khối

b. Trọng lượng của một con chó là 70 niutơn

c. Khối lượng của một bao gạo là 50 kilôgam.

d. Trọng lượng riêng của dầu ăn là 8000 niutơn trên mét khối.

e. Thể tích nước trong một bể nước là 3 mét khối.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close