Câu 3 trang 54 SGK Vật lí 6

Có ba hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất.

Quảng cáo

Đề bài

Có ba hòn bi có kích thước bằng nhau, được đánh số 1, 2, 3. Hòn bi 1 nặng nhất, hòn bi 3 nhẹ nhất. Trong ba hòn bi có một hòn bằng sắt, bằng nhôm và một hòn bằng chì. Hỏi hòn nào bằng sắt, hòn nào bằng nhôm và một hòn bằng chì? Chọn cách trả lời đúng trong 3 cách trả lời A, B, C.

Cách

Sắt

Nhôm

Chì

A

Hòn bi 1

Hòn bi 2

Hòn bi 3

B

Hòn bi 2

Hòn bi 3

Hòn bi 1

C

Hòn bi 3

Hòn bi 1

Hòn bi 2

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng khối lượng riêng (SGK trang 37) ta thấy:

Dchì > Dsắt > Dnhôm

Dựa vào công thức m= D.V ta thấy các vật có cùng thể tích thì khối lượng tỉ lệ thuận với khối lượng riêng.
Do vậy, hòn bi 2 (sắt), hòn bi 3 (nhôm), hòn bi 1 (chì).
=> Chọn B: hòn bi 2 (sắt), hòn bi 3 (nhôm), hòn bi 1 (chì).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close