Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 SBT Sinh học 6

Giải bài 11,12,13,14,15 trang 66 Sách bài tập Sinh học 6: Quả, hạt có những cách phát tán như

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11

Quả, hạt có những cách phát tán như

A. nhờ động vật, nhờ con người.

B. tự phát tán, phát tán nhờ gió.

C. cả A và B.

D. tự phát tán và nhờ con người.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải

Quả, hạt có những cách phát tán như tự phát tán, phát tán nhờ gió, nhờ động vật, nhờ con người.

Chọn C

Câu 12

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán

A. nhờ động vật.

B. nhờ con người.

C. nhờ gió.

D. cả A và B.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải

Quả chò, quả bồ công anh, hạt hoa sữa là những quả, hạt được phát tán nhờ gió

Chọn C

Câu 13

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như

A. quả khô tự nẻ.

B. những quả, hạt có gai, móc.

C. những quả và hạt là thức ăn của động vật.

D. cả B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Các cách phát tán của quả và hạt

Lời giải

Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt như những quả, hạt có gai, móc hoặc những quả và hạt là thức ăn của động vật.

Chọn D

Câu 14

Tại sao trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp ?

A. Làm cho đất giữ được nước

B. Làm cho đất thoáng.

C. Tạo nhiệt độ thích hợp

D. Cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Phương pháp

Xem lý thuyết Nhũng điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Lời giải

Trước khi gieo hạt cần làm đất tơi xốp vì cần cung cấp đủ nước, đủ không khí cho hạt nảy mầm.

Chọn D

Câu 15

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

A. có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

B. có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

C. tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

D. cả A, B và C.

Phương pháp

Xem lý thuyết Tổng kết về cây có hoa

Lời giải:

Cây có hoa là một thể thông nhất vì

- có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.

- có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.

- tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Chọn D 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài