Giải bài 9 trang 64 SBT Sinh học 6

Giải bài 9 trang 64 Sách bài tập Sinh học 6: Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

Vì sao nói cây có hoa là một thể thống nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Tổng kết về cây có hoa

Lời giải chi tiết

Nói cây có hoa là một thể thống nhất vì:

- Mỗi cơ quan đều có cấu tạo phù hợp với chức năng.

- Có mối quan hệ chặt chẽ về chức năng giữa các cơ quan với nhau.

- Khi tác động vào một cơ quan sẽ ảnh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài