Giải bài tập 4.6 trang 73 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Dùng MTCT, tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) : a) (sin {40^0}12';) b) (cos {52^0}54';) c) (tan {63^0}36';) d) (cot {25^0}18'.)

Quảng cáo

Đề bài

Dùng MTCT, tính (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) :

a) \(\sin {40^0}12';\)

b) \(\cos {52^0}54';\)

c) \(\tan {63^0}36';\)

d) \(\cot {25^0}18'.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để tính \(\sin {40^0}12'\) ta bấm:

Tương tự với cos và tan.

Tuy nhiên đối với cot thì ta có thể làm như sau: \(\cot {25^0}18' = \frac{1}{{\tan {{25}^0}18'}}\) hoặc sử dụng tính chất hai góc phụ nhau có tan bằng cot.

Lời giải chi tiết

a) \(\sin {40^0}12' = 0,6454576877 \approx 0,645\)

b) \(\cos {52^0}54' = 0,632079877 \approx 0,603\)

c) \(\tan {63^0}36' = 2,014486937 \approx 2,014\)

d) \(\cot {25^0}18' = \frac{1}{{\tan {{25}^0}18'}} = 2,115516356 \approx 2,116\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close