Giải bài tập 2.1 trang 30 SGK Toán 9 tập 1 - Kết nối tri thức

Giải các phương trình sau: a) (xleft( {x - 2} right) = 0;) b) (left( {2x + 1} right)left( {3x - 2} right) = 0.)

Quảng cáo

Đề bài

Giải các phương trình sau:

a) \(x\left( {x - 2} \right) = 0;\)

b) \(\left( {2x + 1} \right)\left( {3x - 2} \right) = 0.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phương trình dạng \(A\left( x \right).B\left( x \right) = 0\) thì \(A\left( x \right) = 0\) hoặc \(B\left( x \right) = 0\)

Lời giải chi tiết

a) \(x\left( {x - 2} \right) = 0;\)

\(\begin{array}{l}TH1:x = 0\\TH2:x - 2 = 0\\x = 2\end{array}\)

Vậy \(x \in \left\{ {0;2} \right\}.\)

b) \(\left( {2x + 1} \right)\left( {3x - 2} \right) = 0.\)

\(\begin{array}{l}TH1:2x + 1 = 0\\x = \frac{{ - 1}}{2}\\TH2:3x - 2 = 0\\x = \frac{2}{3}\end{array}\)

Vậy \(x \in \left\{ {\frac{{ - 1}}{2};\frac{2}{3}} \right\}.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close