Giải Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 9, 10 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì? Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ ngữ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3? Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau? Đánh dấu  vào ô trống trước ý đúng. Đặt câu. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần A

Đọc thầm và làm bài tập

Chúng em là đẹp nhất

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì?

□ Những nụ hoa, bông hoa

□ Những lời ca, tiếng hát

□ Thời gian và nắng mưa

b. Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên?

□ Chúng em                                        □ Quả ngọt                                          □ Đất trời

c. Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ ngữ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3?

□ Chúng em, là, yêu thương

□ Chúng em, vô tư, chân thật

□ Vô tư, chân thật, đẹp


Phương pháp giải:

a. Em đọc khổ thơ thứ 1.

b. Em đọc khổ thơ thứ 2

c. Em đọc khổ thơ thứ 3.

Lời giải chi tiết:

a. Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với nụ hoa, bông hoa.

b. Đất trời đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên.

c. Dòng nêu đúng các từ chỉ đặc điểm ở khổ thơ thứ 3 là: vô tư, chân thật, đẹp

Câu 2

Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau? Đánh dấu ü vào ô trống trước ý đúng:

□ Tiếng thương và tiếng nhất.

□ Tiếng thật với tiếng nhất

□ Tiếng này với tiếng thật

Phương pháp giải:

Em đọc lại khổ thơ 3.

Lời giải chi tiết:

Những tiếng ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau là: thật, nhất

Câu 3

Đặt câu:

a. Nói về trẻ em:

M: Trẻ em là những bông hoa.

b. Nói về tình yêu thương dành cho trẻ em:

M: Mọi người đều yêu thương trẻ em.

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để đặt câu

Lời giải chi tiết:

a) Nói về trẻ em

- Trẻ em là tương lai của đất nước.

- Trẻ em là búp măng non.

- Trẻ em là trang giấy trắng.

b) Nói về tình yêu thương dành cho trẻ em

- Mọi người đều bảo vệ trẻ em.

- Mọi người đều có trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Phần B

Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

Phương pháp giải:

Em dựa vào các gợi ý sau để hoàn thành bài tập:

- Việc tốt em đã làm là việc gì?

- Việc đó diễn ra khi nào?

- Việc đó diễn ra như thế nào?

- Làm được việc tốt, em cảm thấy thế nào?

Lời giải chi tiết:

Cuối tuần vừa rồi, em đã làm được một việc tốt. Trên đường đi tới nhà bà ngoại, em đã gặp một bà cụ bị lạc đường. Thấy cụ cứ đứng ngoài đường không biết đi hướng nào nên em đã chạy lại hỏi thăm. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thì em tìm đường về nhà giúp cụ. Lúc về được tới nhà, cụ đã rất xúc động. Cụ nắm tay em rất lâu rồi cảm ơn em. Em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt dù là nhỏ bé.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close