Giải Bài đọc 2: Mít làm thơ VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Ai dạy Mít làm thơ? Khi Mít tặng thơ Biết Tuất, vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi mít? Hãy viết 1 - 2 câu giúp đỡ Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt. Viết họ, tên 5 bạn học sinh tổ em theo thứ tự bảng chữ cái

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1: Ai dạy Mít làm thơ?

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn đầu của bài đọc để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hoa Giấy đã dạy Mít làm thơ.

Quảng cáo
decumar

Câu 2

Khi Mít tặng thơ Biết Tuốt, vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi Mít?

Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Vì họ cho là Mít chế giễu họ.

b. Vì họ cho là Mít không biết làm thơ.

c. Vì họ cho là thơ của Mít toàn viết chuyện không có thật.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 2 và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết:

Các bạn tỏ thái độ giận dỗi Mít vì họ cho là Mít chế giễu họ.

Chọn a.

Câu 3

Hãy viết 1 – 2 câu giúp Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít.

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và viết lời giải thích hộ Mít.

Lời giải chi tiết:

Mình xin lỗi các cậu. Mình đang tập làm thơ cho có vần thôi.

Phần II

Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Là hai tiếng có phần đầu giống nhau.

b. Là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

c. Là hai tiếng đều phải có nghĩa.

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn đầu và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết:

Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần cuối giống nhau.

Câu 2

Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt:

Một hôm, đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Phương pháp giải:

Em gạch chân những tiếng có phần cuối giống nhau trong hai câu thơ trên.

Lời giải chi tiết:

Một hôm, đi dạo qua dòng suối

Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối

Câu 3

Viết họ tên 5 bạn học sinh tổ em, xếp tên theo thứ tự trong bảng chữ cái:

Phương pháp giải:

Em chọn 5 bạn trong tổ và sắp xếp tên của các bạn theo thứ tự bảng chữ cái và viết vào vở bài tập.

Lời giải chi tiết:

1. Đoàn Thị Mỹ Anh

2. Lê Thái Dương

3. Phạm Thanh Hà

4. Nguyễn Lê Phương Ly

5. Đặng Thị Diệu Ngọc

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close