Giải Bài đọc 1: Tiếng võng kêu VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Gạch dưới những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu. Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối? Tìm và viết lại những từ ngữ. Đặt câu với 1 từ tìm được ở bài tập 1.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang làm gì? Viết tiếp để hoàn thành câu:

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ……..

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 1 kết hợp với việc quan sát tranh.

Lời giải chi tiết:

Tiếng võng kêu cho biết bạn nhỏ trong bài thơ đang đưa võng ru em ngủ.

Câu 2

Gạch dưới những hình ảnh cho thấy bé Giang đang ngủ rất đáng yêu:

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười…

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ và tìm từ ngữ chỉ vẻ đáng yêu của bé Giang.

Lời giải chi tiết:

Kẽo cà kẽo kẹt

Bé Giang ngủ rồi

Tóc bay phơ phất

Vương vương nụ cười…

Câu 3

Bạn nhỏ nói gì với em bé trong hai khổ thơ cuối?

- Hỏi em:….

- Nhắn nhủ em:….

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ hai khổ thơ cuối.

Lời giải chi tiết:

Những điều mà bạn nhỏ đã nói với em bé là:

- Hỏi em:  Trong giấc mơ em / Có gặp con cò / Lặn lội bờ sông? / Có gặp cánh bướm / Mênh mông, mênh mông?

- Nhắn nhủ em: Em ơi cứ ngủ / Tay anh đưa đều.

Phần II

Tìm và viết lại những từ ngữ:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em.

M: giúp đỡ,…

b. Nói về tình cảm anh chị em.

M: yêu qúy,…

Phương pháp giải:

Em dựa vào mẫu để tìm những từ ngữ phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a. Nói về hoạt động, việc làm tốt đối với anh chị em: che chở, đùm bọc, bảo ban, dạy dỗ, quan tâm, nâng đỡ, chỉ bảo, chia sẻ, nhường nhịn,...

b. Nói về tình cảm anh chị em: yêu quý, yêu thương, quý mến, quý trọng, kính mến,...

Câu 2

Đặt câu với 1 từ tìm được ở bài tập 1.

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

- Anh chị nhường nhịn các em.

- Anh chị em trong gia đình phải yêu thương nhau.

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Câu chuyện bó đũa VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Thấy các con không hòa thuận, người cha gọi họ đến, bảo họ làm gì? Vì sao không có người con nào bẻ gãy được bó đũa. Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào? Qua câu chuyện, người cha muốn khuyên các con điều gì? Các dấu phẩy trong câu sau có tác dụng gì? Đặt thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu in nghiêng. Viết tin nhắn theo 1 trong 2 đề. Viết một đoạn văn kể về 1 việc tốt em đã làm cho em bé (hoặc anh, chị) của em hoặc viết vài dòng thơ tặng em bé (anh, chị).

Quảng cáo
close