Giải Bài đọc 1: Có chuyện này VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật nào khác? Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến kì diệu” nào? Em cần làm gì để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy?Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Lọ mực đã có sẵn các chữ cái.

b. Lọ mực đã cso sẵn các bài thơ, bài toán,…

c. Lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán,..

Phương pháp giải:

Em sử dụng lọ mực để làm gì?

Lời giải chi tiết:

Em hiểu “Chữ nằm trong lọ mực” nghĩa là lọ mực sẽ giúp em viết chữ, làm thơ, làm toán,…

Chọn đáp án: c


Câu 2

Khổ thơ 1 còn nói đến những sự vật nào khác? Chúng nằm ở đâu? Viết tiếp vào chỗ trống:

Lửa nằm……

Chữ nằm……

Cái mầm…….

Cái hoa…..

Dòng điện……

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

- Lửa nằm trong bao diêm

- Chữ nằm trong lọ mực

- Cái mầm nằm trong hạt

- Cái hoa nằm trong cây

- Dòng điện nằm trong dây

Câu 3

Khổ thơ 2 nhắc đến “những phép biến kì diệu” nào? Viết tiếp vào chỗ trống:

Biến diêm…………

……………….thành thơ hay.

Biến hạt …………..

………………làm quả chín.

Biến dây……….

Bắt điện………

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ thứ 2.

Lời giải chi tiết:

Biến diêm thành lửa cháy.

Biến mực thành thơ hay.

Biến hạt hóa thành cây.

Xui cây làm quả chín.

Biến dây thành ra điện.

Bắt điện kéo tàu đi.

Câu 4

Em cần làm gì để khi lớn lên sẽ thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy?

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và trả lời.

Lời giải chi tiết:

Em cần học tập chăm chỉ để có sự hiểu biết thì khi lớn lên mới thực hiện được “những phép biến diệu kì” ấy.

Phần II

Gạch dưới từ chỉ đặc điểm trong câu sau:

Khả năng của con người thật là kì diệu!

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Từ chỉ đặc điểm trong câu là: kì diệu.

Câu 2

Từ chỉ đặc điểm ở câu trên có thể thay bằng 1 từ khác để ca ngợi con người, đó là:

Phương pháp giải:

Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

Khả năng của con người thật là tuyệt vời!

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Ươm mầm VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Tài năng của Rô-linh được ươm mầm từ đâu? Rô-linh đã làm gì để nhớ và kể lại chuyện cho em gái nghe? Ở trường phổ thông, Rô-linh là học sinh như thế nào? Nếu em là cô bé Di, em sẽ nói thế nào để khen chị kể chuyện hay? Nếu là người chị, em sẽ đáp lại lời khen thế nào? Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) tả một đồ vật em yêu thích.

Quảng cáo
close