Giải Bài đọc 1: Chơi bán hàng VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Đọc khổ thơ 1, viết ngắn gọn câu trả lời của em. Bạn Thảo mua khoai bằng gì. Trò chơi của hai bạn kết thúc thế nào. Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì. Nối các từ ngữ vào nhóm thích hợp. Viết tiếp câu giới thiệu (mẫu câu Ai là gì?)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Đọc khổ thơ 1, viết ngắn gọn câu trả lời của em:

a. Hương và Thảo chơi trò chơi gì?

b. Hàng để hai bạn mua bán là gì?

c. Ai là người bán? Ai là người mua?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ thứ nhất và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a. Hương và Thảo chơi trò bán hàng.

b. Hàng để hai bạn mua bán là củ khoai lang.

c. Hương là người bán, còn Thảo là người mua.

Câu 2

Bạn Thảo mua khoai bằng gì?

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ thứ hai để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Bạn Thảo mua khoai bằng chiếc lá rơi.

Câu 3

Trò chơi của hai bạn kết thúc thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc khổ thơ thứ 3 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Trò chơi của hai bạn kết thúc bằng việc Thảo mua được củ khoai rồi bẻ củ khoai thành hai nửa và mời Hương ăn chung.

Câu 4

Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Khen khoai đất bãi rất bùi.

b. Khen khoai đất bãi rất ngọt.

c. Khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ khổ thơ cuối và chọn ý đúng.

Lời giải chi tiết:

Khổ thơ cuối khen khoai ngọt bùi, khen tình bạn giữa Hương và Thảo.

Phần II

Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ và chia vào các nhóm thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Chỉ người: Thảo, Hương, người bán

- Chỉ vật: khoai lang, tiền, lá, đất, nhà

- Chỉ thời gian: mùa đông, chiều

Câu 2

Viết tiếp câu giới thiệu (mẫu Ai là gì?)

M: Đây là trò chơi bán hàng. Bán hàng là một trò chơi của trẻ em.

a. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là ….

b. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là ….

c. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là …

Phương pháp giải:

Em dựa vào nội dung bài đọc để viết tiếp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a. Đây là bạn Hương. Bạn Hương là người bán củ khoai lang.

b. Đây là bạn Thảo. Bạn Thảo là người mua củ khoai lang.

c. Đây là chiếc lá. Chiếc lá là tiền để bạn Thảo mua khoai lang.

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Mít làm thơ VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Ai dạy Mít làm thơ? Khi Mít tặng thơ Biết Tuất, vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi mít? Hãy viết 1 - 2 câu giúp đỡ Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt. Viết họ, tên 5 bạn học sinh tổ em theo thứ tự bảng chữ cái

Quảng cáo
close