Giải Bài đọc 1: Sư tử xuất quân VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn thế nào? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. Sư tử giao việc rất phù hợp với đặc điểm của thần dân. Nếu được chọn một tên khác cho bài thơ, em sẽ chọn tên nào? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em thích. Nối đúng. Đặt dấu phẩy bào những chỗ phù hợp trong câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1:

Sư tử giao việc cho thần dân với mong muốn thế nào? Đánh dấu tích vào ô thích hợp. 

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Tất cả thần dân ai cũng được trổ tài.

 

 

b. Nhỏ, to, khỏe, yếu đều tùy tài lập công

 

 

c. Chỉ dùng những loài vật khỏe mạnh, có tài 

 

 


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc để đánh dấu vào ô thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Ý

ĐÚNG

SAI

a. Tất cả thần dân ai cũng được trổ tài.

X

 

b. Nhỏ, to, khỏe, yếu đều tùy tài lập công

X

 

c. Chỉ dùng những loài vật khỏe mạnh, có tài  

 

X

Câu 2

Sư tử giao việc rất phù hợp với đặc điểm của thần dân.

M: Sư tử giao cho voi việc vận tải vì voi chở đồ đạc rất khỏe. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài đọc và các từ ngữ ở hai cột để nối đúng. 

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nếu được chọn một tên khác cho bài thơ, em sẽ chọn tên nào? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời em thích:

a. Ông vua khôn ngoan

b. Nhìn người giao việc

c. Ai cũng có ích 

Phương pháp giải:

Em đọc các đáp án và chọn đáp án theo ý thích. 

Lời giải chi tiết:

Em chọn tên “Ông vua khôn ngoan” vì đề bài này nói lên sự tài giỏi của sư tử trong việc điều khiển các thần dân 

Phần II

Câu 1:

Nối đúng: 


Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ ở cột bên trái để nối với tên con vật ở cột bên phải cho phù hợp. 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt dấu phẩy vào những chỗ phù hợp trong câu sau:

Hổ báo hoa mai tê giác gấu ngựa gấu chó là những động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ câu văn và điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp.

Ở câu này, dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các từ ngữ chỉ các loài vật. 

Lời giải chi tiết:

Hổ, báo hoa mai, tê giác, gấu ngựa, gấu chó là những động vật quý hiếm, cần được bảo vệ. 

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Động vật "bế" con thế nào? VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Viết tên những con vật có cách tha con giống như tha mồi. Những con vật nào “cõng” hoặc “địu” con bằng lưng, băng chiếc túi da ở bụng? Viết tên con vậy đó và đánh dấu tích vào ô thích hợp. Những con vật nhỏ nào không được tha, “địu” hay “cõng” mà phải tự đi theo mẹ? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Dựa vào thông tin từ bài Động vật “bế” con thế nào?, hãy lập bảng sau. Dựa vào những điều đã quan sát và trao đổi với bạn ở tiết học trước, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về đồ vật,

Quảng cáo
close