Giải Bài đọc 1: Bóp nát quả cam VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào. Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. Hãy viết lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Câu 1:

Giặc Nguyên có âm mưu gì với nước ta? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

□ Giả cầu hòa để xâm chiếm nước ta.

□ Giả mượn đường để xâm chiếm nước ta.

□ Cho sứ giả làm nhiều điều ngang ngược để gây chiến. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn 1 để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Giặc Nguyên giả mượn đường để xâm chiếm nước ta. 

Câu 2

Quốc Toản quyết gặp vua để nói gì? Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng:

□ Để xin vua cho đánh, vì cho giặc mượn đường là mất nước.

□ Để xin vua trừng trị sứ giả ngang ngược.

□ Để xin vua cho dẫn quân ra trận. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ đoạn 3 để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Quốc Toản quyết gặp vua để xin vua cho đánh, vì cho giặc mượn đường là mất nước. 

Câu 3

Nhà vua khen và ban thưởng cho Quốc Toản như thế nào? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn 3 để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Nhà vua khen Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước và ban cho Quốc Toản một quả cam. 

Câu 4

Chi tiết Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam nói lên điều gì? 

Phương pháp giải:

Em đọc đoạn cuối để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

Chi tiết Quốc Toản bóp nát quả cam cho thấy cậu vô cùng căm hận quân xâm lược ngang ngược. 

Phần II

Câu 1:

Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm:

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở dưới thuyền rồng.

b. Sáng nay, Quốc Toản quyết đến gặp vua.

c. Vừa lúc ấy, vua cùng các vương hầu bước ra. 

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu và xác định xem phần in đậm trả lời cho câu hỏi gì? 

Lời giải chi tiết:

a. Nhà vua họp bàn việc nước ở đâu?

b. Khi nào Quốc Toản quyết đến gặp vua?

c. Vua cùng các vương hầu bước ra khi nào? 

Câu 2

Hãy viết lời ngạc nhiên, thán phục của em khi đọc câu chuyện trên. 

Phương pháp giải:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Trần Quốc Toản quả là một người dũng cảm! Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu đã biết lo cho đất nước. Em rất khâm phục tinh thần quả cảm của Trần Quốc Toản! 

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Những ý tưởng sáng tạo VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Giải thích vì sao. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. Viết 1 – 2 câu thể hiện sự tán thành của em với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài đọc. Dựa vào những điều vừa nói ở bài tập 1 (SGK, trang 136),

Quảng cáo
close