Giải Bài đọc 1: Bài hát tới trường VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Em hiểu câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào? Các từ miêu tả đặc điểm nói trên (sạch sẽ, trong xanh) trả lời cho câu hỏi nào? Nối các từ ngữ vào nhóm phù hợp.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Các bạn hỏi nhau những gì trên đường? Nối đúng:

a. Khổ thơ 2                    1. Nhắc bạn đi dép, không cãi cọ, giận nhau.

b. Khổ thơ 3                    2. Hỏi bạn chuẩn bị đồ dùng học tập, chuẩn bị bài thế nào

c. Khổ thơ 4                     3. Nhắc bạn đừng chạy vội, đi cùng nhau.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các khổ thơ để nối cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Câu 2

Em hiểu câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b. Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ

c. Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu

Phương pháp giải:

Em thử suy nghĩ xem chúng ta có thể ghi nhớ mọi thứ bằng bộ phận nào?

Lời giải chi tiết:

Hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ.” Cho em hiểu rằng: Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

Câu 3

Các từ in đậm trong mỗi câu dưới đây miêu tả đặc điểm của sự vật nào?  Nối đúng:

a. Áo quần sạch sẽ                             1. Bầu trời

b. Bầu trời trong xanh                         2. Áo quần

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ để nối.

Lời giải chi tiết:

a. Từ sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần.

b. Từ trong xanh miêu tả đặc điểm của bầu trời.

Câu 4

Các từ miêu tả đặc điểm nói trên (sạch sẽ, trong xanh) trả lời cho câu hỏi nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng:

a. Là gì?                                              b. Làm gì?                                           c. Thế nào?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các câu rồi trả lời.

Lời giải chi tiết:

Các từ miêu tả đặc điểm nói trên trả lời câu hỏi Thế nào?

Câu 5

Nối các từ ngữ vào nhóm phù hợp:

(áo quần, gương mặt, hay, đông đủ, bàn chân, sạch sẽ, vội, đẹp, bầu trời, trong xanh, bạn bè, bài thơ)

a. Chỉ sự vật

b. Chỉ đặc điểm

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các từ ngữ rồi xếp vào nhóm thích hợp.

Lời giải chi tiết:

- Sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bạn bè, bài thơ

- Đặc điểm: hay, đông đủ, sạch sẽ, vội, đẹp, trong xanh.

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Đến trường VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì? Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì? Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học? Đặt dấu phẩu vào chỗ thích hợp trong các câu sau. Đọc lại đoạn cuối câu chuyện Đến trường và cho biết. Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) vè một ngày đi học của em.

Quảng cáo
close