Giải Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5, 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Hãy viết 2 câu về búp bê và dế mèn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy viết 2 câu về búp bê và dế mèn:

a. Dế mèn thấy búp bê chăm chỉ như thế nào?

b. Dế mèn đã làm gì để giúp búp bê đỡ mệt?

Phương pháp giải:

Em nhớ lại nội dung câu chuyện Đôi bạn để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

a. Dế mèn thấy búp bê rất chăm chỉ, hết quét nhà rửa bát rồi nấu cơm.

b. Dế mèn hát để giúp búp bê đỡ mệt.

 Loigiaihay.com

  • Giải Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7, 8 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Mỗi hành động của nhân vật “bạn” nói lên điểm tốt nào của bạn ấy? Nối đúng. Điểm tốt nào của nhân vật “bạn” đã làm nai cha yên tâm, không còn lo lắng? Em thích một người bạn như thế nào? Viết tiếp để hoàn thành câu. Nối các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp. Dựa vào các từ ngữ trên, đặt 1 câu theo mẫu Ai làm gì?

  • Giải Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 9, 10 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Trong khổ thơ 1, trẻ em được so sánh với những gì? Những gì đã nuôi dưỡng bông hoa lớn lên? Dòng nào dưới đây nêu đúng các từ ngữ chỉ đặc điểm ở khổ thơ 3? Những tiếng nào ở cuối dòng trong khổ thơ 3 bắt vần với nhau? Đánh dấu  vào ô trống trước ý đúng. Đặt câu. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc tốt em đã làm.

  • Giải Bài Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3, 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Chủ nhật, Hùng đã làm được những việc gì? Vì sao Hùng nghĩ đó chuea phải là những việc tốt? Khoan tròn chữ cái trước ý đúng. Em thích việc tốt nào của bạn Hùng? Vì sao? Viết câu trả lời của em. Điền dấu câu (dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi) phù hợp với ô trống. Viết lời đáp của Hùng. Xếp các tên riêng sau theo đúng thứ tự bảng chữ cái.

Quảng cáo
close