Giải Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 5, 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

Điền dấu câu phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than.

Quảng cáo

Đề bài

Câu 2:

Điền dấu câu phù hợp với ô trống: dấu chấm hay dấu chấm hỏi, dấu chấm than?

Ông quạ thông thái dạy Toán □ Bọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt □”. Vì sao vậy □ Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các hạt □ Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó.  

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em đọc kĩ đoạn văn để điền dấu thích hợp vào chỗ trống. 

Lời giải chi tiết

Ông quạ thông thái dạy Toán. Bọn trẻ cả xóm đều thích học ông. Chúng kháo nhau: “Thầy dạy hay tuyệt!”. Vì sao vậy? Rất đơn giản: Thầy dạy cộng trừ bằng các hạt. Trò nào làm đúng thì được ăn số hạt đó. 

Loigiaihay.com

  • Giải Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 7, 8 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Mỗi khổ thơ cho biết: Mùa đông, nắng ở những đâu. Nối từ lặn với từ có thể thay thế từ lặn trong câu thơ sau. Vì sao mỗi lần ôm mẹ và được mẹ yêu, bạn nhỏ thấy như có nắng trong lòng mẹ? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích. Em hiểu “ấm ơi là ấm” có nghĩa là. Sử dụng cách nói “ấm ơi là ấm”, đặt cây với một trong các từ sau để thể hiện đánh giá của em đối với một người, một vật hoặc một con vật.

  • Giải Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 9, 10 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Đánh dấu tích vào ô trống trước ý đúng. Viết 1 – 2 câu nhận xét về bạn Hà. Chọn 1 trong 2 đề sau: Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về cô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 2 của em. Viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) về người thân của em.

  • Giải Bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 3, 4 VBT Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh diều

    Gạch chân những câu văn tả sự thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến. Xếp các từ ngữ sau vào nhóm thích hợp. Tìm và viết lại những từ chỉ đặc điểm giúp em cảm nhận được. Đặt câu nói về đặc điểm của một loài hoa khi mùa xuân đến.

Quảng cáo
close