Giải Bài đọc 1: Bà nội, bà ngoại VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

Bài thơ là lời của ai nói về ai? Gạch chân những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu. Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Nối đúng. Tìm và viết lại các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong 1 khổ thơ. Đặt các dấu phẩu vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần I

Bài thơ là lời của ai nói về ai?

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ bài thơ kết hợp với quan sát tranh.

Lời giải chi tiết:

Bài thơ là lời của cháu nói về bà nội và bà ngoại.

Câu 2

Gạch chân những hình ảnh nói lên tình yêu thương của hai bà dành cho cháu:

a. Ở khổ thơ 2:

Bà ngoại chăm làm vườn

Vườn bà bao nhiêu chuối

Yêu cháu, bà trồng na

Chẳng nghĩ mình cao tuổi.

b. Ở khổ thơ thứ 3:

Tết, cháu về quê nội

Biết là bà ngoại mong

Theo mẹ sang quê ngoại

Lại thương bà nội trông.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ 2 khổ thơ.

Lời giải chi tiết:

a. Ở khổ thơ 2:

Bà ngoại chăm làm vườn

Vườn bà bao nhiêu chuối

Yêu cháu, bà trồng na

Chẳng nghĩ mình cao tuổi.

b. Ở khổ thơ thứ 3:

Tết, cháu về quê nội

Biết là bà ngoại mong

Theo mẹ sang quê ngoại

Lại thương bà nội trông.

Câu 3

Mỗi câu thơ dưới đây nói lên tình cảm gì của cháu đối với hai bà? Nối đúng:

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các ý để ghép nối sao cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Phần II

Tìm và viết lại các từ ngữ chỉ tình cảm bà cháu trong 1 khổ thơ:

Khổ thơ 1: M: Cháu thương cả hai bà.

Phương pháp giải:

Em đọc kĩ các khổ thơ.

Lời giải chi tiết:

- Khổ 1: Và thương cả hai bà

- Khổ 2: Yêu cháu, bà trồng na

- Khổ 3: Biết là bà ngoại mong / Lại thương bà nội trông

- Khổ 4: Cháu nhớ về thiết tha

Câu 2

Đặt các dấu phẩu vào những chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a. Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội ông bà ngoại.

b. Em giúp ông bà quét nhà nhặt rau cho gà ăn.

Phương pháp giải:

a. Em đặt dấu phẩy để ngăn các các từ cùng chỉ sự vật.

b. Em đặt dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng chỉ hoạt động

Lời giải chi tiết:

a. Tuần nào bố mẹ cũng cho em đến thăm ông bà nội, ông bà ngoại.

b. Em giúp ông bà quét nhà, nhặt rau, cho gà ăn.

Loigiaihay.com

  • Giải Bài đọc 2: Vầng trăng của ngoại VBT Tiếng Việt 2 tập 1 Cánh diều

    Hằng ngày, ba ông cháu My làm gì? Quầng sáng My nhìn thấy khi tỉnh giấc là gì? Đặt 1 câu nói về tình cảm của ông với hai cháu thể hiện qua câu chuyện trên. Dùng từ chỉ đặc điểm, nêu nhận xét của em về câu nói của bạn My: “Ngoại ơi, hóa ra đó là vầng trăng của ngoại!” Dựa vào những điều vừa kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn (ít nhất 4 – 5 câu) kể về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Quảng cáo
close