Giải bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Đề bài

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

Giống: đều là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn giải phóng năng lượng cho tế bào. (hóa dị dưỡng các hợp chất carbon hidrat)

Khác:

Đặc điểm

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kỵ khí

Chất nhận electron cuối cùng

O2

CO2, NO3-, SO42-

Năng lượng giải phóng

Lớn (38ATP)

Ít

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài