Giải bài 12 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hai pha của quang hợp

Đề bài

Trình bày mối liên quan giữa hai pha của quang hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

Quá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha sáng và pha tối.

- Pha sáng chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH.

- Trong pha tối, nhờ ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng, CO2 sẽ được biến đổi thành cacbohiđrat. Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit còn pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp.

Quá trình sử dụng ATP và NADPH trong pha tối sẽ tạo ra ADP và NADPH. Các phân tử ADP và NADP+ này sẽ được tái sử dụng trong pha sáng để tổng hợp ATP và NADPH.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài