Giải bài 15 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%.

Đề bài

Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%. Đặt ống 1 trong nồi cách thuỷ đang sôi, ống 2 vào tủ ấm ở 37OC (nếu không có tủ ấm thì để ống nghiệm trong cốc nước), ống 3 vào nước đá, nhỏ vào ống 4 1ml dung dịch iôt 0,3% để xác định mức độ thuỷ phân tinh bột ở bốn ống. Quan sát màu sắc của các ống nghiệm và giải thích.

 

Ống 1

ống 2

Ông 3

Ống 4

Điều kiện thí nghiệm

 

 

 

 

Kết quả (màu)

 

 

 

 

Giải thích

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hồ tinh bột chuyển xanh khi gặp Iốt.

Lời giải chi tiết

 

Ống 1

Ống 2

Ông 3

Ống 4

Điều kiện thí nghiệm

Đun cách thủy

Ủ ấm 37oC

Vào nước đá

Dung dịch Iốt 0,3%

Kết quả (màu)

Xanh

Không màu

Xanh

Xanh

Giải thích

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên tinh bột không bị phân giải.

Enzyme phân giải hết tinh bột thành glucose nên không phản ứng tạo màu xanh

Enzyme bị mất hoạt tính bởi nhiệt độ nên  tinh bột không bị phân giải.

Hồ tinh bột chuyển xanh khi gặp Iốt 


Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài