Giải bài 16 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim: a) Chuẩn bị dung dịch saccaraza: cân lg men bia nghiền với 10ml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc.

Đề bài

Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim:

a) Chuẩn bị dung dịch saccaraza : cân 1g men bia nghiền với 10ml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc.

b) Tiến hành thí nghiệm: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống lml dung dịch tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi ống 1ml saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 và ống 3 mỗi ống 1ml nước bọt pha loãng, thêm vào ống 2 và ống 4 mỗi ống 1ml dịch chiết men bia. Đặt cả 4 ống nghiệm vào tủ ấm 40°c trong 15 phút. Sau đó lấy ra cho thêm vào ống 1 và 2 mỗi ống ba giọt thuốc thử lugol, cho thêm vào ống 3 và 4 mỗi ống 1ml thuốc thử Phêlinh, đun trên đèn cồn đến khi sôi, quan sát màu sắc các ống nghiệm và giải thích.

 

Ống 1

Ông 2

Ống 3

Ông 4

Cơ chất

 

 

 

 

Enzim

 

 

 

 

Thuốc thử

 

 

 

 

Kết quả (màu)

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tinh bột gặp thuốc thử lugol tạo thành màu xanh.

Saccharose gặp thuốc thử phêlinh tạo thành dung dịch có màu.

Lời giải chi tiết

Ống 1: Không màu vì enzyme amylase phân giải hết tinh bột thành glucose.

Ống 2: Tinh bột không bị phân giải bởi saccharase nên khi gặp thuốc thử lugol tạo thành màu xanh.

Ống 3. Saccharose không bị phân giải bởi amylase nên khi gặp thuốc thử phêlinh tạo thành dung dịch có màu.

Ống 4. Saccharose bị phân giải bởi amylase nên khi gặp thuốc thử phêlinh tạo thành dung dịch không màu.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài