Giải bài 13 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Đề bài

Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các pha của quá trình quang hợp

Lời giải chi tiết

Nhờ quá trình quang phân li nước và nó phải đi qua 4 màng mới ra khỏi tế bào. Các màng đó là: màng tilacôit, màng trong, màng ngoài lục lạp, màng sinh chất 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài