Giải bài 8 trang 118 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 118 sách bài tập Sinh học 10: Tại sao cây sinh sản bằng hạt có nhiều biến dị hơn so với cây sinh sản bằng giam, chiết, ghép.

Đề bài

Tại sao cây sinh sản bằng hạt có nhiều biến dị hơn so với cây sinh sản bằng giâm, chiết, ghép.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Ý nghĩa giảm phân

Lời giải chi tiết

- Sinh sản bằng hạt là sinh sản hữu tính. Trong đó có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tủ cái. Trong quá trình phát sinh giao tử (Giảm phân) có sự trao đổi các đoạn cromati không chị em tại kì đầu I tạo ra các biến dị tổ hợp, làm phong phú vật chất di truyền ở đời sau.

- Giâm, chiết, ghép là hình thức sinh sản vô tính theo kiểu nguyên phân, con cái sinh ra giống nhau và giống hệt mẹ, không có sự trao đổi các đoạn cromatit nên không tạo ra được các biến dị tổ hợp.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 117
Gửi bài