Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Đề bài

Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra. nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

 

Đường phân

Chu trình Krebs

Chuỗi hô hấp

Vị trí xảy ra

Bào tương

Chất nền ti thể

Màng ngoài ti thể

Nguyên liệu

Glucose,ADP, NAD+

Acid pyruvic, NAD+, FAD+, ADP

NADH ,FADH2, ADP

Sản phẩm

Acid pyruvic, NADH, ATP,

NADH,FADH2, CO2, ATP

NAD+, FAD+, ATP

Năng lượng

2ATP

2ATP

34ATP

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài