Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55

Giải bài 6,7,8,9,10 SBT Sinh học 9 trang 55. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 6

6. Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là

A. mất đoạn NST 21

B. lặp đoạn NST 21.

C. đảo đoạn NST 20

Dmất đoạn NST 20.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đột biến cấu trúc NST

Lời giải chi tiết:

Dạng đột biến cấu trúc sẽ gây ung thư máu ở người là mất đoạn NST 21.     

Chọn A

Câu 7

7. Dạng đột biến nào làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng ?

A. Mất đoạn.

B. Lặp đoạn.

C. Đảo đoạn.

D. Vừa mất đoạn vừa đảo đoạn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đột biến cấu trúc NST

Lời giải chi tiết:

Dạng đột biến lặp đoạn làm tăng cường hoặc giảm bớt mức biểu hiện của tính trạng 

Chọn B

Câu 8

8. Đột biến cấu trúc làm tăng số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đột biến cấu trúc NST

Lời giải chi tiết:

Dạng đột biến lặp đoạn làm tăng số lượng gen trên 1 NST

Chọn C

Câu 9

9. Đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là

A. mất đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đột biến cấu trúc NST

Lời giải chi tiết:

Đột biến cấu trúc làm giảm số lượng gen trên 1 NST là mất đoạn.

Chọn A

Câu 10

10. Đột biến cấu trúc làm thay đổi vị trí của gen trên 1 NST là

A. mất đoạn và lặp đoạn.

B. lặp đoạn và đảo đoạn.

C. lặp đoạn.

D. đảo đoạn

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết đột biến cấu trúc NST

Lời giải chi tiết:

Đột biến cấu trúc làm thay đổi vị trí của gen trên 1 NST là đảo đoạn

Chọn D

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close