Giải bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9

Giải bài 26,27,28,29,30 trang 58 SBT Sinh học 9. So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 26

26. So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như

A. cơ quan sinh dưỡng lớn hơn.

B. khả năng tạo giống tốt hơn.

C. khả năng nhân giống nhanh hơn.

D. ổn định hơn về giống.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thể đa bội

Lời giải chi tiết:

So với thể dị bội thì thể đa bội có giá trị thực tiễn hơn như cơ quan sinh dưỡng lớn hơn.

Chọn A

Câu 27

27. Đặc điểm của thường biến là

A. thay đổi kiểu gen và thay đổi kiểu hình.

B. không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình.

C. thay đổi kiểu gen và không thay đổi kiểu hình.

D. không thay đổi kiểu gen, không thay đổi kiểu hình.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thường biến

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của thường biến là không thay đổi kiểu gen, thay đổi kiểu hình.

Chọn B

Câu 28

28. Hiện tượng nào sau đây là thường biến ?

A. Bố mẹ bình thường sinh con bạch tạng.

B. Trên cây hoa giấy đỏ xuất hiện cành hoa trắng.

C. Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài.

D. Lợn có vành tai bị xẻ thuỳ, chân dị dạng.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thường biến

Lời giải chi tiết:

Cây rau mác trên cạn có lá hình mũi mác, khi mọc dưới nước có thêm loại lá hình bản dài là thường biến

Chọn C

Câu 29

29. Sự phụ thuộc của tính trạng vào kiểu gen như thế nào ?

A. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

B. Tính trạng chất lượng ít phụ thuộc vào kiểu gen.

C. Tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

D. Bất kì loại tính trạng nào cũng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thường biến

Lời giải chi tiết:

Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen.

Chọn A

Câu 30

30. Điều nào sau đây không đúng với thường biến ?

A. Thường biến là những biến đổi kiểu hình của cùng kiểu gen.

B. Thường biến phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng của môi trường.

C. Thường biến phát sinh trong đời cá thể không do biến đổi kiểu gen.

D. Thường biến di truyền được.

Phương pháp giải:

Xem lý thuyết thường biến

Lời giải chi tiết:

Thường biến di truyền được không đúng với thường biến 

Chọn D

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close