Bài 53 trang 77 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = 2x ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ \(Oxy\) đồ thị của các hàm số:

a) \(y = 2x\)                          b) \(y= 4x\) 

c) \(y = -0,5x\)                   d) \(y = -2x\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số \( y = ax \left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

- Ta lấy \(x\ne0\) bất kỳ tìm \(y\) để tìm được tọa độ điểm thứ \(2\) gọi là điểm \(A\) mà đồ thị đó đi qua.

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(O\) và \(A\) ta được đồ thị cần tìm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 2x\)

- Đồ thị hàm số đi qua \(O(0; 0)\)

- Cho \(x = 1  \Rightarrow  y = 2.1 = 2\), \(A(1; 2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 2x\).

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số \(y = 2x\).

b) Vẽ đồ thị hàm số \(y = 4x\)

- Đồ thị hàm số đi qua \(O(0; 0)\)

- Cho \(x = 1  \Rightarrow  y = 4.1 = 4\), \(B (1; 4)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 4x\).

Vậy đường thẳng \(OB\) là đồ thị của hàm số \(y = 4x\).

c) Vẽ đồ thị hàm số \(y  = -0,5x.\)

- Đồ thị hàm số đi qua \(O(0; 0)\)

- Cho \(x = 2  \Rightarrow  y = -0,5. 2 = -1\), \(C(2; -1)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y  = -0,5x.\)

Vậy đường thẳng \(OC\) là đồ thị của hàm số \(y = -0,5 x\).

d) Vẽ đồ thị hàm số \(y = -2x.\)

- Đồ thị hàm số đi qua \(O(0; 0)\)

- Cho \(x = -1  \Rightarrow  y = -2.(-1) = 2\), \(D(-1; 2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = -2x.\)

- Vậy đường thẳng \(OD\) là đồ thị của hàm số \(y = -2x.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close