Quảng cáo
 • pic

  Bài 82 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 82 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính cạnh góc vuông của một tam giác vuông biết cạnh huyền bằng 13cm, cạnh góc vuông kia bằng 12cm.

 • pic

  Bài 83 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 83 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho tam giác nhọn ABC. Kẻ AH vuông góc với BC. Tính chu vi tam giác ABC biết AC = 20cm, AH = 12cm, BH = 5cm.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 84 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 84 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên hình 63.

 • pic

  Bài 85 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 85 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật, chiều rộng 12 inh-sơ, đường chéo 20 inh-sơ. Tính chiều dài.

 • pic

  Bài 86 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 86 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính đường chéo của một mặt bàn hình chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5dm.

 • pic

  Bài 87 trang 149 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 87 trang 149 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đoạn thẳng AC, BD vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng....

 • pic

  Bài 88 trang 150 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 88 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính độ dài các cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng 2cm ...

 • pic

  Bài 89 trang 150 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 89 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Tính cạnh đáy BC của tam giác cân ABC trên các hình 64, 65...

 • pic

  Bài 90 trang 150 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 90 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Bạn An đi từ nhà mình (A) qua nhà bạn Bảo (B) rồi đến nhà bạn Châu (C)...

 • pic

  Bài 91 trang 150 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 91 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho các số: 5; 8; 9; 12; 13; 15; 17. Hãy chọn ra các bộ ba có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 92 trang 150 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 92 trang 150 sách bài tập toán 7 tập 1. Chứng minh rằng tam giác ABC vẽ trên giấy kẻ ô vuông (hình 67) là tam giác vuông cân.

 • pic

  Bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 150, 151 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 7.1, 7.2, 7.3 phần bài tập bổ sung trang 150, 151 sách bài tập toán 7 tập 1. Độ dài x trên hình bs 5 bằng ...