Quảng cáo
 • pic

  Bài 63 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 63 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

 • pic

  Bài 64 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 64 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 65 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

 • pic

  Bài 66 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 66 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V ...

 • pic

  Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 67 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.

 • pic

  Bài 68 trang 83 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 68 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ A đến B với vận tốc 36km/h...

 • pic

  Bài 69 trang 83 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 69 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ của các hàm số: a) y = x ...

 • pic

  Bài 70 trang 83 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 70 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x^2 - 2 ...

 • pic

  Bài 71 trang 83 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 71 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + 1...