Bài 70 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 70 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hàm số y = 5x^2 - 2 ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(y = 5x^2 - 2\). Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:

\(\displaystyle A\left( {{1 \over 2}; - {3 \over 4}} \right),B\left( {{1 \over 2}; - 1{3 \over 4}} \right),\)\(\,C\left( {2;18} \right)\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Để kiểm tra \(M(a;b)\) có thuộc hàm số \(y=f(x)\) ta làm như sau:

- Tính \(f(a)\)

- So sánh \(f(a)\) và \(b\)

+) Nếu \(f(a)=b\) thì \(M\) thuộc hàm số đã cho.

+) Nếu \(f(a)\ne b\) thì \(M\) không thuộc hàm số đã cho.

Lời giải chi tiết

Thay hoành độ điểm \(A\) vào công thức hàm số \(y = 5x^2 - 2\) , ta có:

\(\displaystyle y = 5.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2} - 2 = {5 \over 4} - 2 = {5 \over 4} - {8 \over 4} \)\(\,\displaystyle = {{ - 3} \over 4} = {y_A}\)

Vậy \(\displaystyle A\left( {{1 \over 2}; - {3 \over 4}} \right)\) thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Thay hoành độ điểm \(B\) vào công thức hàm số \(y = 5x^2 - 2\), ta có:

\(\displaystyle y = 5.{\left( {{1 \over 2}} \right)^2} - 2 = {5 \over 4} - 2 = {5 \over 4} - {8 \over 4}\)\(\,\displaystyle = {{ - 3} \over 4} \ne {y_B}\) 

Vậy điểm \(B\) không thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Thay hoành độ điểm \(C\) vào công thức hàm số \(y = 5x^2 - 2\), ta có:

\(y = {5.2^2} - 2 = 5.4 - 2 = 20 - 2 = 18\)\(\, = {y_C}\)

Vậy \(C(2;18)\) thuộc đồ thị hàm số đã cho.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close