Bài 71 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 71 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Giả sử A và B là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số y = 3x + 1...

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử \(A\) và \(B\) là hai điểm thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3x + 1.\)

a) Tung độ của \(A\) bằng bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng \(\displaystyle {2 \over 3}\)?

b) Hoành độ của \(B\) bằng bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng \(-8\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay \(\displaystyle x={2 \over 3}\) vào công thức hàm số \(y = 3x + 1\) ta được tung độ của điểm \(A\).

b) Thay \(y=-8\) vào công thức hàm số \(y = 3x + 1\) tìm \(x\) ta được hoành độ của điểm \(B\).

Lời giải chi tiết

a) \(A\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 3x + 1\) và \(A\) có hoành độ là \(\dfrac{2}3\), nên ta có:

\(\displaystyle {y_{A}} = 3x_A + 1= 3.{2 \over 3} + 1 = 2 + 1 = 3\)

Vậy tung độ của điểm \(A\) là \(3\).

b) \(B\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 3x + 1\) và \(B\) có tung độ là \(-8\), nên ta có:

\(3x_B+1 =  y_B \)

\(\Rightarrow 3x_B+1 =  - 8 \)

\(\displaystyle \Rightarrow 3{x_B} =-9\)  

\(\displaystyle \Rightarrow {x_B}  =  {{ - 9} \over 3}=-3\)

Vậy hoành độ điểm \(B\) là \(-3\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close