Quảng cáo
  • Bài 102 trang 152 SBT toán 7 tập 1

    Giải bài 102 trang 152 sách bài tập toán 7 tập 1. Dựa vào hình 68 hãy nêu cách xác định khoảng cách giữa hai điểm A, B bị ngăn bởi con sông.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo