Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 67 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết tọa độ các điểm \(A, B, C, D, E, F, G\) trong hình 16.

b) Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác \(ABC\) với các đỉnh \(A(-3;4), B(-3;1), C(1;-1).\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Từ điểm cần xác định tọa độ ta vẽ các đường vuông góc với các trục tọa độ, xác định giao điểm của các đường này với các trục tọa độ từ đó ta tìm được tọa độ của điểm cần xác định.

b) Biểu diễn điểm \(M(a;b)\) trên hệ trục tọa độ ta làm như sau:

+) Từ \(x=a\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Ox\).

+) Từ \(y=b\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Oy\)

Giao điểm của hai đường này là điểm \(M\).

Lời giải chi tiết

a) Tọa độ các điểm trong hình vẽ là:

\(A(2;-2);  B(4;0); C(-2;0); D(2;3);\)\(\, E(2;0);F(-3;2); G(-2;-3)\).

b) Ta có hình vẽ \(∆ABC\) như sau:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close