Quảng cáo
 • pic

  Bài 53 trang 77 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 53 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số: a) y = 2x ...

 • pic

  Bài 54 trang 77 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 54 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 55 trang 78 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 55 trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) ...

 • pic

  Bài 56 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 56 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x ...

 • pic

  Bài 57 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 57 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m)....

 • pic

  Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

 • pic

  Bài 59 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 59 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

 • pic

  Bài 60 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 60 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các điểm A(6;-2), B(-2;-10), C(1;1),...

 • pic

  Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 61 trang 81 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a...

 • pic

  Bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 phần bài tập bổ sung trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đường thẳng OM trong hình bs 2 là đồ thị của hàm số :..

 • Quảng cáo

Gửi bài