Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

Quảng cáo

Đề bài

Đồ thị trong hình \(12\) biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại. Xem đồ thị hãy cho biết \(2lb,\; 3lb,\; 5lb\) bằng khoảng bao nhiêu kilôgam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ điểm \(x=2;3;5\) dựng đường vuông góc với trục \(Ox\), đường thẳng này cắt đồ thị tại một điểm. Từ điểm trên đồ thị đó ta dựng đừng vuông góc với \(Oy\), giao điểm của đường vuông góc này với trục \(Oy\) cho ta biết số kilôgam.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Từ đồ thị, ta có: 

\(2lb \approx 0,91(kg),\)

\(3lb \approx 1,36(kg),\)

\(5lb \approx 2,27(kg).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close