Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 61 trang 81 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a...

Quảng cáo

Đề bài

a) Biết rằng điểm \(A(a; -1,4)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 3,5x\). Tìm giá trị của \(a\).

b) Biết rằng điểm \(B(0,35; b)\) thuộc đồ thị của hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 7}x\). Tìm giá trị của \(b\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm \(A,\;B\) thuộc các hàm số do đó thay tọa độ các điểm \(A;\;B\) vào các công thức hàm số tương ứng sau đó tìm \(a,\;b\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Điểm \(A(a; -1,4)\) thuộc đồ thị hàm số \(y = 3,5x\) nên khi \(x = a\) ta có \(y = -1,4.\)

\(\displaystyle \Rightarrow  - 1,4 = 3,5.a\)

\(\displaystyle \Rightarrow a = {{ - 1,4} \over {3,5}} = {{ - 2} \over 5} =  - 0,4\).

b) Điểm \(B(0,35; b)\) thuộc đồ thị hàm số \(\displaystyle y = {1 \over 7}x\) nên khi \(x = 0,35\) ta có \(y = b.\)

\(\displaystyle \Rightarrow b = {1 \over 7}.0,35 = 0,05\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close