Quảng cáo
 • pic

  Bài 8 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 8 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không?

 • pic

  Bài 9 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 9 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 10 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 10 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường...

 • pic

  Bài 11 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 11 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng 17l dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16l không?

 • pic

  Bài 12 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 12 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ lệ với 3 và 5.

 • pic

  Bài 13 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 13 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ;5 ;7...

 • pic

  Bài 14 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 14 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết độ dài các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5...

 • pic

  Bài 15 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 15 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. am giác ABC có số đo các góc A, B, C tỉ lệ với 3; 5; 7...

 • pic

  Bài 16 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 16 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian...

 • pic

  Bài 17 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 17 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố vui: Một kết quả bất ngờ. Biết rằng bán kính Trái Đất ...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 68 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 phần bài tập bổ sung trang 68 sách bài tập toán 7 tập 1. Trên một chiếc đồng hồ, khi kim giờ quay đúng ba vòng thì vòng kim phút quay được là ...