Bài 8 trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 8 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không?

Quảng cáo

Đề bài

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) có tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a)

x

-2

-1

1

2

3

y

-8

-4

4

8

12

b)

x

1

2

3

4

5

y

22

44

66

88

100

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle {\dfrac{y}{x}=\rm{}}{{ - 8} \over { - 2}} = {{ - 4} \over { - 1}} = {4 \over 1} = {8 \over 2} = {{12} \over 3} \)\(\,= 4\)

Vậy hai đại lượng \(x\) và \(y\) ở bảng a) tỉ lệ thuận với nhau.

b) Có \(\dfrac{y}{x} = \dfrac{{22}}{1} = \dfrac{{44}}{2} \)\(= \dfrac{{66}}{3} = \dfrac{{88}}{4} \ne \dfrac{{100}}{5}\) (do \(22\ne 20\))

Vậy hai đại lượng \(x\) và \(y\) ở bảng b) không tỉ lệ thuận với nhau.

Loigiaihay.com

 • Bài 9 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 9 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10 km dây đồng như thế nặng bao nhiêu kilôgam?

 • Bài 10 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 10 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Để làm nước mơ, người ta thường ngâm mơ theo công thức: 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường...

 • Bài 11 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 11 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Biết rằng 17l dầu hỏa nặng 13,6kg. Hỏi 12kg dầu hỏa có chứa được hết vào chiếc can 16l không?

 • Bài 12 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 12 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Chu vi của một hình chữ nhật là 64cm. Tính độ dài mỗi cạnh biết rằng chúng tỉ lệ với 3 và 5.

 • Bài 13 trang 67 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 13 trang 67 sách bài tập toán 7 tập 1. Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3 ;5 ;7...

Quảng cáo
close