Bài 55 trang 78 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 55 trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) ...

Quảng cáo

Đề bài

Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t (phút) bay (mỗi đơn vị trên trục hoành biểu thị \(10\) phút, mỗi đơn vị trên trục tung biểu thị \(1\)km). Qua đồ thị, đố em biết được:

a) Độ cao cao nhất của máy bay khi bay bằng bao nhiêu kilômét?

b) Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là bao nhiêu phút?

c) Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là bao nhiêu phút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Điểm nào có tung độ lớn nhất là vị trí mà máy bay đạt được độ cao cao nhất.

- Thời gian từ khi máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là thời gian kể từ điểm có tung độ nhỏ nhất đến điểm có tung độ cao nhất.

- Thời gian từ khi máy bay hạ từ độ cao cao nhất xuống đến mặt đất là thời gian kể từ điểm có tung độ cao nhất đến điểm có tung độ thấp nhất.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Độ cao cao nhất của máy bay bay được là \(10\,km.\)

b) Thời gian từ lúc máy bay cất cánh đến lúc đạt độ cao cao nhất là \(2.10=20\) (phút).

c) Thời gian máy bay hạ cánh từ độ cao cao nhất đến mặt đất là:

\((12 - 8) . 10 = 40\) (phút).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close