Bài 56 trang 79 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 56 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của hàm số \(y = f(x) = 1,5x.\) Bằng đồ thị, hãy tìm:

a) Các giá trị \(f(1);  f(-1);  f(-2);  f(2);  f(0).\)

b) Giá trị của \(x\) khi \(y = -1;  y = 0;  y = 4,5.\)

c) Các giá trị của \(x\) khi \(y\) dương; khi \(y\) âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay các giá trị \(x=1;-1;-2;2;0\) vào công thức hàm số \(y = f(x) = 1,5x\) để tính các giá trị \(f(x) \) tương ứng.

b) Thay các giá trị của \(y=-1;0;4,5\) vào công thức hàm số \(y = f(x) = 1,5x\) để tính các giá trị của \(x\) tương ứng.

c) Tích của hai số trái dấu là một số âm.

    Tích của hai số cùng dấu là một số dương.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Đồ thị hàm số đi qua \(O (0; 0)\)

- Cho \(x = 2  \Rightarrow  y = 1,5. 2 = 3\), \(A(2; 3)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=1,5x\).

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị hàm số đã cho.

Bằng đồ thị ta xác định được:

\(\begin{array}{l}
a)\,f\left( 1 \right) = 1,5;f\left( { - 1} \right) = - 1,5;\\
f\left( { - 2} \right) = - 3;f\left( 2 \right) = 3;f\left( 0 \right) = 0\\
b)\,y = - 1 \Rightarrow x = - \dfrac{2}{3}\\
y = 0 \Rightarrow x = 0\\
y = 4,5 \Rightarrow x = 3\\
c)\,y > 0 \Rightarrow x > 0\\
y < 0 \Rightarrow x < 0
\end{array}\)

Kiểm tra các kết quả bằng tính toán như sau:

a) \(f(1)   =  1,5. 1 = 1,5\)

    \(f(-1) = 1,5. (-1) = -1,5\)

    \(f(-2) = 1,5. (-2) = -3\)

    \( f(2) = 1,5. 2 = 3\)

    \(f(0) = 0\)

b) 

\(\eqalign{
&y = - 1 \Rightarrow x = {-1 \over {1,5}} = - {2 \over 3} \cr 
& y = 0 \Rightarrow x = {0 \over {1,5}} = 0 \cr 
& y = 4,5 \Rightarrow x = {{4,5} \over {1,5}} = 3 \cr} \)

c) \(y  > 0  \Rightarrow 1,5x > 0  \Rightarrow  x > 0\) 

   \(y < 0  \Rightarrow  1,5x < 0  \Rightarrow  x < 0\).

Loigiaihay.com

 • Bài 57 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 57 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m)....

 • Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

 • Bài 59 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 59 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

 • Bài 60 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 60 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Trong các điểm A(6;-2), B(-2;-10), C(1;1),...

 • Bài 61 trang 81 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 61 trang 81 sách bài tập toán 7 tập 1. a) Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị của hàm số y = 3,5x. Tìm giá trị của a...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close