Bài 54 trang 77 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 54 trang 77 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình 10...

Quảng cáo

Đề bài

Đồ thị của hàm số \(y = bx\) là đường thẳng \(OB\) trong hình \(10\).

a) Hãy xác định hệ số \(b.\)

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(2.\)

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng \(2.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thay tọa độ điểm \(B(-2;1)\) vào công thức hàm số \(y=bx\) từ đó ta tìm được \(b\).

b, c) Biểu diễn điểm \(M(a;b)\) trên hệ trục tọa độ ta làm như sau:

+) Từ \(x=a\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Ox\).

+) Từ \(y=b\) ta dựng đường thẳng vuông góc với \(Oy\)

Giao điểm của hai đường này là điểm \(M\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) Thay \(B(-2; 1)\) vào hàm số \(y = bx\), ta có: \(\displaystyle 1 =  - 2.b \Rightarrow b =  - {1 \over 2}\)

Vậy \(\displaystyle y =  - {1 \over 2}x\).

b) Từ điểm \(2\) trên trục hoành dựng đường vuông góc với \(Ox\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu đó chính là điểm trên đồ thị có hoành độ bằng \(2.\)

c) Từ điểm \(2\) trên trục tung dựng đường vuông góc với \(Oy\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu đó chính là điểm trên đồ thị có tung độ bằng \(2.\)

Hình vẽ:

Loigiaihay.com

 • Bài 55 trang 78 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 55 trang 78 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Trong hình dưới cho đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ cao h (km) của máy bay vào thời gian t(phút) ...

 • Bài 56 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 56 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x ...

 • Bài 57 trang 79 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 57 trang 79 sách bài tập toán 7 tập 1. Một cạnh của hình chữ nhật là 5m, cạnh kia là x(m)....

 • Bài 58 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 58 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị trong hình 12 biểu diễn việc đổi đơn vị khối lượng từ pao(lb) sang kilôgam (kg) và ngược lại...

 • Bài 59 trang 80 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 59 trang 80 sách bài tập toán 7 tập 1. Đồ thị của hàm số y = f(x) là đường thẳng OA (hình 13). Hàm số đó được cho bởi công thức nào?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close