Bài 69 trang 83 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 69 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ của các hàm số: a) y = x ...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ của các hàm số:

a) \(y = x\)

b) \(y = 2x\)

c) \(y = -2x\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số \( y = ax \left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

- Ta lấy \(x\ne0\) bất kỳ tìm \(y\) để tìm được tọa độ điểm thứ \(2\) gọi là điểm \(A\) mà đồ thị đó đi qua.

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(O\) và \(A\) ta được đồ thị cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Vẽ đồ thị \(y = x.\)

- Đồ thị đi qua \(O(0; 0).\)

- Cho \(x = 1  \Rightarrow  y =1\), \( A(1; 1)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = x.\)

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số \(y = x.\)

b) Vẽ đồ thị \(y = 2x.\)

- Đồ thị đi qua \(O(0;0).\)

- Cho \(x = 1  \Rightarrow  y =2\), \(B(1;2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = 2x.\)

Vây đường thẳng \(OB\) là đồ thị của hàm số \(y = 2x.\)

c) Vẽ đồ thị \(y = -2x.\)

- Đồ thị đi qua \(O(0;0).\)

- Cho \(x = 1  \Rightarrow  y = -2\), \(C(1;-2)\) thuộc đồ thị của hàm số \(y = -2x.\)

Vậy đường thẳng \(OC\) là đồ thị của hàm số \(y = -2x.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close