Bài 63 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 63 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Một tạ nước biển chứa 2,5kg muối. Hỏi 300g nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Quảng cáo

Đề bài

Một tạ nước biển chứa \(2,5\,kg\) muối. Hỏi \(300\,g\) nước biển đó chứa bao nhiêu gam muối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

          \( \dfrac{y_{1}}{y_{2}}= \dfrac{x_{1}}{x_{2}}; \dfrac{y_{1}}{y_{3}}= \dfrac{x_{1}}{x_{3}}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:          \(2,5\,kg  = 2500\,g\); 

                  \(1\) tạ = \(100000\) g

Gọi \(x\,(g)\) là lượng muối có trong \(300\,g\) nước biển \((x>0)\).

Vì lượng nước biển và lượng muối chứa trong đó là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có:

\(\displaystyle {{300} \over {100000}} = {x \over {2500}} \)

\(\displaystyle \Rightarrow x = {{300.2500} \over {100000}} = 7,5\) (thỏa mãn)

Vậy trong \(300\,g\) nước biển có \(7,5\,g\) muối.

Loigiaihay.com

 • Bài 64 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 64 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Có hay không một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với các số 3; 4; 9?

 • Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 65 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

 • Bài 66 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 66 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Ông B dự định xây dựng một bể nước có thể tích là V ...

 • Bài 67 trang 82 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 67 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.

 • Bài 68 trang 83 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 68 trang 83 sách bài tập toán 7 tập 1. Một vận động viên xe đạp đi được quãng đường 152km từ A đến B với vận tốc 36km/h...

Quảng cáo
close