Bài 65 trang 82 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 65 trang 82 sách bài tập toán 7 tập 1. Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần ...

Quảng cáo

Đề bài

Hai thanh nhôm và sắt có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, nếu biết rằng khối lượng riêng của nhôm là \(2,7g/c{m^3}\) và của sắt là \(7,8g/c{m^3}\)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thể tích.khối lượng riêng= khối lượng( không đối) nên thể tích và khối lượng riêng là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch:

Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

\( \dfrac{x_{1}}{x_{2}}= \dfrac{y_{2}}{y_{1}}; \dfrac{x_{1}}{x_{3}}= \dfrac{y_{3}}{y_{1}}\); ...

Lời giải chi tiết

Gọi thể tích thanh nhôm là \(x\) \(\left( {c{m^3}} \right)\), thanh sắt là \(y\) \(\left( {c{m^3}} \right)\) \((x;y>0)\).

Vì khối lượng hai thanh bằng nhau nên thể tích tỉ lệ nghịch với khối lượng riêng, ta có:

\(\displaystyle {x \over y} = {{7,8} \over {2,7}} \approx 2,9\)

Vậy thể tích thanh nhôm hơn thể tích thanh sắt khoảng \(2,9\) lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close