Bài 51 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 51 trang 27 sách bài tập toán 7. Tính giá trị các biểu thức sau tại x=1;y=-1;z=3:..

Quảng cáo

Đề bài

Tính giá trị các biểu thức sau tại \(\displaystyle x = 1; y = -1;  z = 3\)

a) \(\displaystyle ({x^2}y - 2{\rm{x}} - 2{\rm{z}})xy\) 

b) \(\displaystyle xyz + {{2{{\rm{x}}^2}y} \over {{y^2} + 1}}\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay \(x=x_0;y=y_0;z=z_0\) vào biểu thức rồi tính toán. 

Lời giải chi tiết

a) Thay \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

 \(\displaystyle [1^2. (-1) – 2. 1 – 2. 3]. 1 (-1) \)\(\displaystyle = (-1 – 2 – 6). (-1) = (-9). (-1) = 9\)

Vậy giá trị của biểu thức  \(\displaystyle ({x^2}y - 2{\rm{x}} - 2{\rm{z}})xy\) tại \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) là \(9\).

b) Thay \(\displaystyle x = 1; y = -1;  z = 3\) vào biểu thức đã cho, ta có:

\(\displaystyle 1.\left( { - 1} \right).3 + {{{{2.1}^2}.( - 1)} \over {{{( - 1)}^2} + 1}} \)\(\displaystyle =  - 3 + {{ - 2} \over 2} =  - 3 + ( - 1) =  - 4\)

Vậy giá trị của biểu thức \(\displaystyle xyz + {{2{{\rm{x}}^2}y} \over {{y^2} + 1}}\) tại \(\displaystyle x =1; y = -1;  z = 3\) là \(-4\).

Loigiaihay.com

 • Bài 52 trang 27 SBT toán 7 tập 2

  Bài 52 trang 27 sách bài tập toán 7. Viết biểu thức đại số chứa x, y thỏa mãn một trong các điều kiện sau: a) Là đơn thức. b) Chỉ là đa thức nhưng không phải là đơn thức.

 • Bài 53 trang 27 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 53 trang 27 sách bài tập toán 7. Hãy điền thêm một đơn thức vào ô trống để được tích của hai ô liền nhau là một đơn thức đồng dạng với đơn thức ở ô tương ứng:...

 • Bài 54 trang 28 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 54 trang 28 sách bài tập toán 7. Thu gọn các đơn thức sau rồi tìm hệ số của nó:...

 • Bài 55 trang 28 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 55 trang 28 sách bài tập toán 7. Tính f (x) + g (x) và (x) – g (x).

 • Bài 56 trang 28 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 56 trang 28 sách bài tập toán 7. Cho đa thức:...a) Thu dọn đa thức trên. b) Tính f(1); f(-1).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close