Bài 53 trang 27 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 53 trang 27 sách bài tập toán 7. Hãy điền thêm một đơn thức vào ô trống để được tích của hai ô liền nhau là một đơn thức đồng dạng với đơn thức ở ô tương ứng:...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền thêm một đơn thức vào ô trống để được tích của hai ô liền nhau là một đơn thức đồng dạng với đơn thức ở ô tương ứng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến số. 

Lời giải chi tiết

Giải thích:

+) Ta có: \(xy.3x=3.(x.x).y=3x^2y\) đồng dạng với đơn thức \(5x^2y\)

+) Ta có: \(xy.5x^2y=5.(x.x^2).(y.y)=5x^3y^2\) đồng dạng với đơn thức \(13x^3y^2\)

+) Ta có: \(xy.(-2x)=-2.(x.x).y=-2.x^2y\) đồng dạng với đơn thức \(-x^2y\)

+) Ta có: \(xy.(-3y^2)=-3.x.(y.y^2)=-3xy^3\) đồng dạng với đơn thức \(-\dfrac{1}{2}xy^3\)

Chú ý: Các em có thể thay đổi phần hệ số (phần biến số giữ nguyên) để có các cách điền khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close